Skip to main content

Privacy

Buddy Werkt is een initiatief van UWV, gemeenten en Ergon. Met deze organisaties is nagedacht over de vraag wat we zouden kunnen betekenen voor werkzoekende 50 plussers als we intensiever met elkaar gaan samenwerken en als we het bedrijfsleven hierbij betrekken. En in dit kader verwerken wij op diverse manieren persoonsgegevens. BuddyWerkt vindt het waarborgen van uw privacy belangrijk en neemt de geldende privacywetgeving in acht. In deze privacyverklaring leest u meer over de omgang met uw persoonsgegevens. Buddy Werkt behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De actuele versie vindt u hier op onze website.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

De doelen van de verwerking houden verband met de doelstellingen van Buddy Werkt. De doelstellingen vinden haar grondslag in de Participatiewet, inclusief WSW en re-integratie doelstellingen. Het gaat om het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij kunnen persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Buddy Werkt en/of omdat u één van onze websites bezoekt. Het kan gaan om de volgende gegevens:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • Burgerservicenummer (BSN)
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld het sturen van een e-mail naar Buddy Werkt of door het uploaden van een CV, in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens, strafrechtelijke gegevens en het BSN zijn gevoelige gegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over gezondheid, biometrische gegevens, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is.

Verder verwerken we bijzondere persoonsgegevens als dat wettelijk is toegestaan of er een gerechtvaardigd belang is, omdat u deze gegevens zelf openbaar heeft gemaakt of met uw toestemming. Geeft u ons toestemming om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen? Of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken we deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Heeft u ons toestemming gegeven om bijzondere persoonsgegevens vast te leggen? Dan kunt u die toestemming altijd intrekken. 

Verwerkingsdoeleinden

Buddy Werkt verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van onze dienstverlening. U kunt hierbij denken aan het aanmelden als jong talent, het aanmelden als ervaren professional, het aanmelden buddy of het inschrijven op onze nieuwsbrief. 

Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om telefonisch contact met u op te nemen, en/of schriftelijk (via post en/of e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

Hoe lang Buddy Werkt persoonsgegevens bewaart

Buddy Werkt bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Buddy Werkt kan uw persoonsgegevens delen met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, ter ondersteuning van onze dienstverlening en werkzaamheden en of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij indien nodig een verwerkersovereenkomst en toetst Buddy Werkt of de organisatie afdoende privacy-garanties biedt.

Meer informatie over het delen van uw persoonsgegevens met derden kunt u opvragen bij onze contactpersoon privacy via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Buddy Werkt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. In dat kader werken wij met een geheimhoudingsverklaring en houden we ons aan de gedragscode. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of zijn er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze contactpersoon privacy via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Uw rechten onder AVG en contact daarover

Onder de AVG heeft u een aantal rechten. Zo kunt u ons vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Ook kunt u ons vragen om te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens of om minder gegevens van u te verwerken. Als de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet correct zijn, dan kunt u ons vragen om de gegevens te corrigeren. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Verzoeken met betrekking tot uw rechten onder de AVG kunt u indienen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat een bovengenoemd verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Buddy Werkt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Buddy Werkt gebruikt voor haar websites analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Buddy Werkt gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Hieronder een overzicht:

Cookie

Functie

Bewaartermijn

Google Analytics

Analytische cookie die websitebezoek meet

2 jaar


Google Analytics

Buddy Werkt maakt gebruik van Google Analytics. Leverancier is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Diensten zoals Google Analytics maken gebruik van analytische cookies (zie hierboven). Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor BuddyWerkt de gebruikerservaring voor bezoekers kan verbeteren. Om uw privacy te borgen hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers. Uw IP-adres wordt daarbij niet versleuteld verwerkt. Wij delen daarbij geen andere gegevens met Google. De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords. De niet geanonimiseerde gegevens die door Google Analytics worden verwerkt, zijn opgeslagen op servers in Amerika.

Cookies aanpassen, weigeren of geplaatste cookies verwijderen

Via uw browser kunt u reeds geaccepteerde cookies eenvoudig verwijderen. Ook kunt u zo het accepteren van (bepaalde) cookies uitzetten. Door het verwijderen of uitzetten van cookies kan het gebeuren dat delen van onze website niet meer werken of onjuist worden weergegeven. Ook is het lastiger om onze website te verbeteren.

De onderstaande koppelingen brengt u direct naar de gebruikershandleiding van uw browser. Wanneer u de cookie-instellingen voor de website van Buddy Werkt aanpast, kunnen sommige onderdelen van de website vervolgens mogelijk niet meer correct worden gebruikt.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Buddy Werkt aan de samenstelling van de website heeft besteed, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij dat zo snel mogelijk corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie.

Voor vragen en verzoeken met betrekking tot uw privacy en ons beleid, kunt u contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Contactgegevens

Buddy Werkt
Rooijakkersstraat 3
5600 AP Eindhoven

Laatst gewijzigd: 12 oktober 2021

Transparante afbeelding

Meld je aan voor de nieuwsbrief